شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

Boldenone undecylenate تا (نام ها تجار Boldane، متعادل ساختن، Parenabol، Vebonol، د گران )، و ا boldenone undecenoate، مصنوع است، تزر ق استروئ د آنابول ک آندروژن (AAS) و استر آندروژن است که در دامپزشک استفاده م شود، به طور خاص در اسب. ا ن استر طولان اثر از Boldenone، که خود آندروژن به طور طب ع (موجود در غده بو Ilybius fenestratus) و آنالوگ dehydrogenated تستوسترون است

عنصر

در     <سبک دهانه="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛"> باشرکت درباره Boldenone undecylenate تا CAS 13103-34-9: در

در      در حالت تعادل دراوردن نام تجار محبوب اشاره برا تزر ق دامپزشک undecylenate تا boldenone استروئ د است. به طور خاص آن است     مشتق شده از تستوسترون ، که نما شگاه ها آنابول ک قو و متوسط، خواص آندروژن . استر undecylenate تا حد ز اد     گسترش فعال ت از مواد مخدر (استر undecylenate است تنها ک اتم کربن د گر از ناندرولون تستوسترون را)، به طور که تزر ق بال ن     ن از به هر سه ا چهار هفته تکرار شود. در دامپزشک از حالت تعادل دراوردن © معمولا ب شتر بر اسب استفاده م شود، برگزار نما شگاه در     اثر تلفظ وزن بدن بدون چرب ، اشتها و حالت کل از ح وانات است. ا ن ترک ب همچن ن گفت را نشان م دهد مشخص شده اند     توانا برا افزا ش تول د سلول ها قرمز خون، اگر چه با د ه چ سردرگم وجود داشته باشد که ا ن ک و ژگ اثر تازه است     تمام آنابول ک / استروئ دها آندروژن . خواص مطلوب از ا ن دارو تا حد ز اد توسط ورزشکاران قدردان ، متعادل ساختن که بس ار     محبوب تزر ق در سال ها اخ ر. ا ن است که توسط بس ار در نظر گرفته م شود قو تر، کم ب شتر مردانه دکا- Durabolin. به طور کل     ارزان تر، و م تواند در بس ار از چرخه حد ز اد بدون تغ ر نت جه نها جا گز ن دکا. در

در     به برنامه ها کاربرد : در

در      در متعادل ساختن و توسط ورزشکاران و بدنسازان مورد استفاده برا افزا ش استقامت، توده عضلان و تول د سلول ها قرمز خون در بدن. بهتر است برا ارائه دستاوردها آهسته اما پ وسته در طول چرخه حج م شناخته شده (معمولا دستاوردها EQ خوانده م شود). EQ م تواند در استفاده دوز اعم از از 200mg 600mg در هفته تا زمان که 12 هفته است. در

در      در در سال ها اخ ر، به حالت تعادل دراوردن در م ان وزنه برداران تبد ل شده است مورد علاقه و توسط مرب ان به عنوان جا گز ن ا ده آل برا در نظر گرفته Durabolin مورد دکا. ا ن در درجه اول به دل ل ک ف ت سود توده عضلان و قدرت است که در حال که در حالت تعادل دراوردن تجربه اتفاق م افتد بدون اثرات نامطلوب از deca. همچن ن، EQ دارا اثر مثبت بر رو گردش خون در بدن؛ اجازه م دهد برا حداکثر س ل خون به ماه چه ها در طول جلسات تمر ن شد د. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
Previous:
Next:
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: