شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

دگزامتازون ک نوع دارو استروئ د است. دگزامتازون در درمان بس ار از شرا ط، از جمله مشکلات رومات سم ، تعداد از ب مار ها پوست ، آلرژ شد د، آسم، ب مار مزمن انسداد ر ه، درشت، تورم مغز، و همراه با آنت ب وت ک ها در سل استفاده م شود. در نارسا آدرنال، دگزامتازون با د به همراه ک دارو که دارا اثرات م نرالوکورت کوئ دها ب شتر مانند زا مان زودرس fludrocortisone.In استفاده م شود، ممکن است برا بهبود نتا ج در نوزاد استفاده م شود. دگزامتازون م تواند از راه خوراک به عنوان تزر ق داخل عضله گرفته شده است، و ا به صورت داخل ور د . اثرات دگزامتازون اغلب در ک روز و به مدت حدود سه روز د ده م شود آخر ن

در     <سبک دهانه="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛"> باشرکت درباره دگزامتازون CAS: 50-2-2: در

در      در دگزامتازون ک نوع دارو استروئ د است. ا ن است که در درمان بس ار از شرا ط استفاده م شود، از جمله مشکلات رومات سم ، ک تعداد از ب مار ها پوست، آلرژ شد د، آسم، ب مار مزمن انسداد ر ه، درشت، تورم مغز، و همراه با آنت ب وت ک ها در سل. در نارسا آدرنال، دگزامتازون با د همراه با ک دارو است که ب شتر مورد استفاده قرار اثرات م نرالوکورت کوئ دها مانند زا مان زودرس fludrocortisone.In، دگزامتازون ممکن است به بهبود نتا ج در نوزاد استفاده م شود. ا ن ممکن است از راه دهان به عنوان ک تزر ق به عضله گرفته شده است، و ا intravenously.The اثرات دگزامتازون غالبا در د ده ک روز و برا حدود سه روز. در

در      در استفاده طولان مدت از دگزامتازون ممکن است در برفک، از دست دادن استخوان، آب مروار د، کبود آسان شود ا weakness.It عضله است رده بند C باردار در ا الات متحده به معن استفاده با د در مورد منافع بر اساس پ ش ب ن م شود که ب شتر از risks.In استرال ا، آن کلاس A، به معن آن است که اغلب در دوران باردار استفاده م شود و به علت مشکلات به کودک پ دا نشده است. آ ت نبا د گرفته شود در هنگام breastfeeding.Dexamethasone دارا اثرات ضد التهاب و.. در

در      در دگزامتازون برا اول ن بار در 1957.It ساخته شده است بر رو داروها ضرور سازمان بهداشت جهان ، مهم تر ن داروها مورد ن از در ک س ستم بهداشت اول ه. دگزامتازون گران ن ست، نه مثل برخ تستوسترون را. در ا الات متحده از ک ماه از دارو به طور معمول هز نه ها کمتر از 25 دلار است. در هند ک دوره درمان برا زا مان زودرس حدود 0.5 دلار است. در بس ار از مناطق جهان در دسترس است. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: مت ل پردن زولون کن د

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: