شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

Methenolone در از آندروژن آنابول ک است که برا اول ن بار منتشر شد در سال 1962 توسط اسکوئ ب تحت نام تجار نبال (خوراک ) و نبال انبار (تزر ق ). ا ن محصول بس ار کوتاه مدت در بازار ا الات متحده و در اواسط دهه 1960 ن روگاه دارو آلمان شر نگ Schering همه حقوق به هورمون Methenolone در خود بود.

در     به باشرکت درباره Methenolone در انانتات (در Primobolan انبار) CAS 303-42-4: در

در      در Methenolone در از آندروژن آنابول ک است که برا اول ن بار در سال 1962 توسط اسکوئ ب تحت نام تجار منتشر شد نبال (خوراک ) و     نبال انبار (تزر ق ). ا ن محصول بس ار کوتاه مدت در بازار ا الات متحده و توسط دارو آلمان از اواسط دهه 1960 بود     ن روگاه شر نگ Schering همه حقوق به هورمون Methenolone در خود است. از طر ق شر نگ Schering هورمون م تواند به عنوان در Primobolan منتشر     (خوراک ) و در Primobolan انبار (تزر ق ). نسخه انبار تزر ق در ا نجا خواهد بود تمرکز ما. برا کسب اطلاعات در در Primobolan دهان،     لطفا مشخصات در Primobolan را مشاهده کن د. در

در      در Primobolan انبار نشان دهنده ک از استروئ دها آنابول ک ب شتر محبوب در محافل عملکرد بالا بردن، به خصوص بدنساز دل ل     به ننگ آرنولد شوارتزنگر که آن را احاطه. اغلب گفته شده است ا ن استروئ د آنابول ک مورد علاقه او بود، و در حال که او با استفاده از     آن ا ن لکه ننگ را ک سوء تفاهم از استروئ د برا برخ ا جاد کرده است. ا ن است که همه تعجب آور ن ست، ضم مه نام آرنولد به هر چ ز     مثل ا ن و شما آن را به فروش برساند. در

در با Methenolone در انانتات، Primobolan انبار، CAS 303-42-4

در      در همراه با برگزار ک ب ت از ک ننگ منحصر به فرد، در Primobolan انبار ک از بالاتر ن رتبه بند ا من در م ان تمام استروئ دها آنابول ک حمل.     ا ن استروئ د نسبتا خف ف است و م تواند برا هر دو مردان و زنان ب خطر است. در واقع، استروئ د حت با موفق ت در استفاده شده است     نوزادان نارس و کودکان در تنظ مات درمان خاص. استفاده از هورمون ن ز به خوب شناخته شده برا داشتن ک رکورد جامد در     درمان ب مار ها عضلات، پوک استخوان و کمماه چگ ، و استروئ د بزرگ برا درمان کورت کواستروئ د طولان مدت است     گرفتن در معرض. در Primobolan است ن ز به طور موثر در درمان سرطان، و همچن ن هپات ت در برخ موارد استفاده شده است. در

در      در در ظرف ت عملکرد، Primobolan انبار چ ز است که ما م توان د ک توده ترو ج استروئ د قو تماس بگ ر د. برا ورزشکار مرد، آن را ن ز     که چه ما م توان م ک استروئ د بن اد پاسخ. با ا ن حال، مرد ا زن تر ن را پ دا خواهد کرد Primobolan انبار به مراتب موثر تر و     مف د تر از همتا دهان آن است. با وجود ا نکه ک سازنده توده نسبتا ضع ف، ا ن استروئ د قطعا جا گاه خود را در     بهبود عملکرد، اما کل د به دست آوردن منافع درک نقاط مناسب استفاده کن د. ا ن که در آن بس ار از استروئ د است     کاربران قاصر است. آنها اغلب انتظار چ ز خاص از برخ از استروئ د است که آن را نم تواند انجام دهد و خاراندن سر خود را به سمت چپ. در

در     به برنامه ها کاربرد : در

در      در ناندرولون ناندرولون هورمون استروئ د انسان ساخته شده با ک ساختار ف ز ک شب ه به هورمون جنس را < ک="" کلاس="{$$ $ $ 1} " تستوسترون=""> را. ا ن دارو     اداره به عنوان ک تزر ق عم ق عضلان . پس از جذب وارد جر ان خون، مواد مخدر سفر به عضلات و د گر بافت ها بدن،     بروز اثرات تستوسترون مانند. با توجه به عوارض جانب جد و بالقوه تهد د کننده ح ات، با استفاده از پزشک برا ناندرولون ناندرولون     استروئ د پودر خام محدود است. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: اکساندرولون کن د

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
Hot Tags: Methenolone در انانتات، در Primobolan CAS 303-42-4 تول د کننده، تام ن کننده، کارخانه، خر د، در Primobolan، ME، raws، پودر، بدنساز ، آنابول ک، Methenolone در Enanth، استروئ د، تستوسترون Methenolone در ، Primobolan انبار
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: