شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

Methasterone (نام مستعار Superdrol)، همچن ن به عنوان methyldrostanolone شناخته م شود، آنابول ک خوراک است استروئ د است. اگر شما علاقه مند در پودر Methasterone، لطفا شما در غ نکن د با ما تماس بگ ر د به دانستن اطلاعات ب شتر

در     <سبک دهانه="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛"> باشرکت درباره Methasterone CAS 3381-88-2: در

در      در Methasterone (نام مستعار Superdrol)، همچن ن به عنوان شناخته شده methyldrostanolone، استروئ د آنابول ک خوراک است. در

در      در صورت بدنساز جهان است چ ز به ما آموخته، وضع ت حقوق از مواد مخدر عمل م کند بازدارنده به عنوان کم برا کسان که ما ل دستاوردها عضلان اصل بدن.     و د دن ا ن که چگونه شما م توان د برخ از نتا ج Superdrol باور نکردن در افت کن د، ا ن ک از استروئ دها خوراک ب شتر در پ ، پس باق مانده است. ک از جنبه ها که بدنسازان     در مورد Superdrol عشق ا ن است که آن را بس ار آنابول ک بدون ارائه ز اد را در راه از عوارض جانب آندروژن (ر زش مو، آکنه، موها بدن). اکنون،     ا ن است که م گو ند که methasterone کند خواص آندروژن قابل توجه را ندار د. اما تحق قات از سال 1969 اشاره م کند که methasterone دارا ک "Q-نسبت" از 20،     معن آن "400 به عنوان آنابول ک و 20 به عنوان آندروژن .» در

در با Methasterone، CAS 3381-88-2

در     به برنامه ها کاربرد : در

در      در چرخه Superdrol معمول و نه در 3-5 هفته کوتاه است، با توجه به سم ت آن به کبد (بحث خواهد شد). با ا ن وجود، به طور متوسط Superdrol     نتا ج به دست آمده واقعا چشمگ ر است، با برخ از کاربران گزارش کسب عضله خالص از 8/10 پوند در ک چرخه ماه به طول! چه چ ز ب شتر که methasterone است     باعث نم بدنسازان حفظ آب بس ار، به ا ن معن که اکثر ت از ا ن دستاوردها نگهدار م شوند. اضافه کردن در افزا ش قدرت د وانه در طول تمر نات،     و آن را آسان بب ن د که چرا ا ن دارو ک از استروئ دها خوراک ب شتر محبوب باق مانده است. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: Trenbolone Enanthate است را

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: